Wie zijn we?

Wat onderscheidt ons van andere organisaties?

 

Optimum Limburg focust zich niet enkel op het doel waar we samen met de ouders naartoe werken, maar ook op de beginsituatie van het kind. Met andere woorden: waar komt het kind vandaan?


- De leeromgeving thuis: we proberen een brug te slaan tussen de ouders en de school door middel van onze workshops. Het doel hiervan is om van elke ouder ook een leerkracht te maken, zodat het kind niet enkel op school, maar ook thuis onderwezen wordt.


- De achtergrond van het kind: onze organisatie is actief in Genk. Genkse leerlingen hebben een extra uitdaging die een belangrijke rol speelt in de taalontwikkeling, namelijk meertaligheid. Het is belangrijk dat we hier op inspelen zodat hun meertaligheid een MEERwaarde wordt.

Wie zijn we?


Wij zijn een team van jonge ondernemers met een pedagogische achtergrond die de school- en taalachterstand bij GOK-leerlingen willen wegwerken. Onze vzw wordt geleid door voorzitter Carl Plees.


We hebben onze VZW opgericht in juni 2020 en zijn vervolgens een samenwerking aangegaan met de stad Genk. Optimum Limburg is gevestigd in het oude gebouw van Regina Mundi, Klokkuil 3 te Genk.